ΧΩΣΤΟ ΝΕΡΟ

Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 720μ., στη νοτιότερη κορφή του ιερού βουνού. Το σπήλαιο αποτελείται από αίθουσες και πολυδαίδαλους διαδρόμους, οι περισσότεροι από τους οποίους προσεγγίζονται με δυσκολία. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν σταλακτίτες, και σε ορισμένους από αυτούς κοιλότητες με νερό. Οι παλαιότερες ενδείξεις λατρευτικής χρήσης του σπηλαίου ανάγονται στην 2η χιλιετία π.Χ., ενώ η χρήση του συνεχίζεται και στους επόμενους ιστορικούς χρόνους.

Πηγή: archanes-asterousia.gr