ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΜΑΝΩΓΕΙΩΝ

Τα τελευταία 10 χρόνια, η περιοχή του δήμου έχει αναδειχθεί και ως τόπος παρατήρησης μικροπουλιών στους νέους υδροβιότοπους που έχουν σχηματιστεί στα Δαμάνια (παραπόταμο του Αναποδάρη Ποταμού), στα Αρμανώγεια και στους εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου Α.Α. (Αμουργέλλες, Ίνι-Μαχαιρά και Πάρτηρα).

Το φράγμα των Αρμανωγείων έχει έκταση 120 στρεμμάτων σε υψόμετρο 380 μ. και από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του αποτέλεσε πόλο έλξης για δεκάδες είδη ορνιθοπανίδας (κυρίως μεταναστευτικά).

Πηγή: archanes-asterousia.gr