ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΩΔΕΣ ΧΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ

Πρόκειται για φυσικό στο βράχο χάσμα στο κέντρο του μινωικού ιερού κορυφής. Σχετιζόταν προφανώς άμεσα με τις τελετουργικές δραστηριότητες που ελάμβαναν χώρα εδώ, καθώς βρέθηκε γεμάτο με αναθήματα. Δίπλα ακριβώς είχε κατασκευαστεί βωμός. Το χάσμα έχει ερευνηθεί σε βάθος έως 10,5μ. χωρίς όμως να εντοπιστεί ο πυθμένας του.

Πηγή: archanes-asterousia.gr