ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΔΑΜΑΝΙΩΝ

Τα τελευταία 10 χρόνια, η περιοχή του δήμου έχει αναδειχθεί και ως τόπος παρατήρησης μικροπουλιών στους νέους υδροβιότοπους που έχουν σχηματιστεί στα Δαμάνια (παραπόταμο του Αναποδάρη Ποταμού), στα Αρμανώγεια και στους εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου Α.Α. (Αμουργέλλες, Ίνι-Μαχαιρά και Πάρτηρα).

Τα Δαμάνια είναι κτισμένα πάνω στη λίμνη σε γήλοφο και μοιάζουν να κρέμονται πάνω από το νερό. Υπάρχει μονοπάτι και χωματόδρομος περιμετρικά της λίμνης για περπάτημα και παρατήρηση των λουλουδιών αλλά και των πολλών πουλιών που ανακάλυψαν πολύ γρήγορα αυτό το νέο υδροβιότοπο. Στη δυτική πλευρά της λίμνης υπάρχει μια μικρή προεξοχή στο έδαφος, ένας γήλοφος στην περιοχή που φέρει το όνομα Ζαβιανά, πάνω στον οποίο έχουν βρεθεί αρχαιότητες.