ΚΟΥΝΑΒΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Η βλάστηση στο Κνωσανό, στο Αστρακιανό και το Κουναβιανό φαράγγι, είναι οργιώδης, τα νερά πλούσια, γι’ αυτό άλλωστε και οι τόσοι μύλοι και υδραγωγεία διαφόρων ιστορικών περιόδων που ακολουθούν τον πεζοπόρο καθόλη τη διάρκεια της πορείας του.

Το Κουναβιανό φαράγγι είναι ο δεύτερος βασικός κλάδος του Καρτερού ποταμού. Στην έξοδό του συναντά τον δεύτερο παραποτάμιο κλάδο (το Αστρακιανό φαράγγι) για να καταλήξουν στη θάλασσα μετά από 5 χλμ.

Το μονοπάτι ξεκινάει από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού των Πεζών. Η πορεία ακολουθεί τις όχθες του ποταμού/φαραγγιού σε κατάφυτο μονοπάτι που έχει διαμορφωθεί με ξύλινα γεφυράκια και κιγκλιδώματα στα δύσκολα σημεία.

Πηγή: archanes-asterousia.gr