ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Η βλάστηση στο Κνωσανό, στο Αστρακιανό και το Κουναβιανό φαράγγι, είναι οργιώδης, τα νερά πλούσια, γι’ αυτό άλλωστε και οι τόσοι μύλοι και υδραγωγεία διαφόρων ιστορικών περιόδων που ακολουθούν τον πεζοπόρο καθόλη τη διάρκεια της πορείας του.

Το τμήμα του Αστρακιανού φαραγγιού, που προτείνουμε στην ενότητα “Διαδρομές”, ξεκινάει από τους Κάτω Αστρακούς. Μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου υπάρχουν πέτρινα σκαλάκια, που οδηγούν στο «Νεραϊδόσπηλιο». Από εκεί ξεκινάει η πορεία κατά μήκος του ρέματος, που διαθέτει βασικές υποδομές διάβασης στα δύσκολα σημεία. Κατά μήκος της διαδρομής είναι ορατό το παλιό οθωμανικό υδραγωγείο.

Πηγή: archanes-asterousia.gr